filmyonline portal

Temat: Dokąd zmierza TP SA?
Za niespełna 2 tygodnie Maciej Witucki, szef Telekomunikacji Polskiej, przedstawi strategię rozwoju telekomu na najbliższe lata. Nowa strategia oraz struktura mają na celu zwiększenie konkurencyjności narodowego operatora. Novum będzie ekspozycja Wirtualnej Polski jako jednego z trzech filarów grupy i przedstawienie licznych synergii sprzedażowych i kosztowych - podaje Puls Biznesu.

Przeczytaj więcej na ten temat
Źródło: forum.pcmaniak.pl/index.php?showtopic=40709Temat: [PHP]jak wyświetlić zapytanie z kilku tabel [php + MySQL]
dzięki za szybką odpowiedź, ale jest jeszcze jeden problem, o którym wcześniej nie myślałem że się pojawi:

zapytanie nie pokazuje mi celów, które nie są związane z konkretną strategią, np. mam:
cel -> strategia
cel1 -> strategia wizerunku
cel2 // jeszcze nie przypisany do żadnej strategii
cel3 -> strategia wizerunku
cel4 -> strategia kosztowa

i jeżeli w tabeli strategie mam tylko zdefiniowaną strategię wizerunku i strategię kosztową, wówczas zapytanie wyświetli mi :
cel -> strategia
cel1 -> strategia wizerunku
cel3 -> strategia wizerunku
cel4 -> strategia kosztowa

pomijając:
cel2


czy można jakoś wyświetlić cały spis id i nazw celów, a jak konkretny cel nie ma jeszcze sformalizowanej strategii, to pole powinno być puste (tj. jeżeli id_strategii w tabeli cele nie odpowiada żadnemu id w taeli strategie )

przypuszczam, że można ograniczyć zapytanie do

SELECT c.id, c.nazwa AS cel_nazwa, s.nazwa AS strategia_nazwa FROM cele AS c, strategie AS si tabele łączyć w php poprzez instrukcję if, ale to trochę karkołomne, można to zrobić od razu poprzez precyzyjniej sformułowane zapytanie wyświetlające wszystkie wyniki z tabeli cele i łączące je z tabelą strategie jeżeli występuje tam dany rekord?
Źródło: forum.php.pl/index.php?showtopic=137963


Temat: Marketing w przedsiębiorstwie
1. Podaj i krótko opisz rodzaje strategii marketingowych wg klasyfikacji Portera.

Odp. Potrer klasyfikuje strategie marketingowe według kryterium przewagi konkurencyjnej. Wyróżnia tutaj:

a) strategie przywództwa w zakresie kosztów
b) strategie przywództwa w zakresie dyferencjacji
c) strategie przywództwa w zakresie koncentracji na wybranych segmentach rynku.

Wśród strategii przywództwa kosztowego najbardziej znaną jest strategia minimalizacji kosztów, która opiera się na krzywej doświadczenia. Przewagę kosztowa można uzyskać też przez wprowadzenie innowacji czy restrukturyzacji procesów produkcyjnych. Strategie przywództwa kosztowego wykorzystują efekt skali produkcji.

Ideą strategii dyferencjacji jest różnicowanie produktów, które powinno być nie tylko dostrzeżone ale i docenione przez nabywców, a także dostosowane do nowych warunków rynku.

Koncentrację na wybranych segmentach rynku realizują przedsiębiorstwa nie mające wystarczającego potencjału do konkurowania na całym rynku ograniczając się do wybranych jego segmentów.
Źródło: ekonomiaopole.fora.pl/a/a,533.html


Temat: Kapitał ludzki
MODEL KAPITAŁU LUDZKIEGO
(- jest to mode generujący kulturę organizacyjną opartą na lojalności, zaangażowaniu i współpracy. Pracownicy są zatem przyjmowani do pracy z myślą o długotrwałym ich zatrudnieniu. Organizacja troszczy się o ich rozwój (zarówno profesjonalny, jak i osobisty). Ludzie zwalniani są bardzo rzadko, a jeśli ktoś nie pracuje efektywnie, to przesuwany jest raczej na inne stanowiska pracy, aż znajdzie odpowiednie dla siebie zajęcie. Podejście do zarządzania kapitałem społecznym według modelu kapitału ludzkiego opiera się na założeniu, że człowiek z natury jest zdolny i skłonny do rozwoju. To rozwój, a nie konkurencja jest podstawowym bodźcem. Model kapitału ludzkiego jest kompatybilny ze strategią konkurencji poprzez markę. Poziom kosztów, konieczny dla utrzymania pozytywnego wizerunku na rynku, a więc wyróżnienia się, wysokiej jakości, powszechnej świadomości i uznania, jest znacznie wyższy niż w przypadku lidera kosztowego. Realizacja polityki personalnej zgodnie z modelem kapitału ludzkiego wymaga zatem dużych nakładów na kształcenie i rozwój, poprawę warunków pracy, zapewnienie pracownikom możliwości kariery zawodowej zgodnie z ich potrzebami itd. Koszty te równoważone są jednak przez korzyści, jakie daje skuteczna realizacja strategii konkurencji poprzez markę.
Źródło: krosnoroefs.fora.pl/a/a,8.html


Temat: Jastrzębska Spółka Węglowa
Lepsze wyniki JSW

wnp.pl (Jerzy Dudała) - 16-03-2010
Spółka powoli odpracowuje to, co zabrał jej kryzys Jarosław Zagórowski, prezes JSW.
Jastrzębska Spółka Węglowa za rok 2009 odnotowała stratę w wysokości 340 mln złotych. Obecnie spółka mozolnie odrabia straty - osiągnęła bowiem w styczniu i lutym tego roku zysk w wysokości 81,4 mln zł.

W styczniu i w lutym tego roku produkcja węgla netto w kopalniach JSW wyniosła 2 185,8 tys. ton. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego wyprodukowano o 137,6 tys. ton węgla więcej, co stanowi wzrost o 6,7 proc.

- Spółka powoli odpracowuje to, co zabrał jej kryzys - mówi dla portalu wnp.pl Jarosław Zagórowski, prezes JSW.

W pierwszym rzędzie pieniądze, które spółka zaczęła zarabiać po kryzysie będą przeznaczone na inwestycje bieżące i strategiczne.

- Dopiero w drugiej kolejności są oczekiwania strony związkowej - zaznacza Jarosław Zagórowski, prezes JSW. W ten sposób prezes komentuje ostatnie żądania strony związkowej, która nie wyklucza dwugodzinnego strajku w przypadku nie wypłacenia pracownikom podwyżek.

Zdaniem zarządu JSW pracownicy oprócz zaplanowanego już wzrostu funduszu płac mogą otrzymać premie jednorazowe, efektywnościowe pod warunkiem, że nie pogorszy się sytuacja zewnętrzna firmy, utrzymana zostanie dyscyplina kosztowa i założona wielkość wydobycia. Związkowcy nie chcą się na to zgodzić.
Źródło: laborek.fora.pl/a/a,188.html


Temat: SKYEUROPE [SKY]
Spółeczka zapomniana a warto zwrócic uwagę szczególnie że ruch swiateczny zrobi swoje
SkyEurope: load factor rośnie o +14 procent do 76,2% w listopadzie 2006, udowadniając skuteczność nowej strategii marketingowo-sprzedażowej.

06. 12. 2006

SkyEurope Airlines wiodąca tania nisko-kosztowa linia lotnicza w Europie Środkowej przewiozła w sumie 176 363 pasażerów w listopadzie 2006, odnotowując wzrost o 46% w porównaniu do tego samego okresu w ubiegłym roku. Nowa strategia marketingowo-sprzedażowa skupia się na wysokim poziomie wypełnienia miejsc oraz na poprawie efektywności działań sprzedażowych i reklamowych. Skuteczna implementacja tej strategii doprowadziła do wzrostu wypełnienia miejsc o +14 procent do poziomu 76,2%, są to najlepsze listopadowe wyniki w historii firmy.

W ciągu 12 miesięcy na koniec listopada 2006, firma przewiozła blisko 2,7 miliona pasażerów odnotowując wzrost o 48,9% w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej. Load factor za ostatnie 12 miesięcy wyniósł 76,8%.
Źródło: makler24.pl/forum/viewtopic.php?t=137


Temat: Uwarunkowania przy wyznaczaniu wartości przedsiębiorstwa
Wycena polega na pomiarze i ustaleniu wartości firmy. Miarą siły każdego przedsiębiorstwa jest jego wartość w jednostkach pieniężnych. Jednak wartości firmy ze względu na trudność zagadnienia i niejednorodne traktowanie nie jest łatwa w wycenie. Mówiąc o wartości firmy mamy na myśli współistnienie wielu wartości przedsiębiorstwa: ekonomicznej, rynkowej oraz opartej na wartości nakładów poniesionych na jego stworzenie. Dokonując wyceny firmy należy posługiwać się metodami wyceny a ich wybór zależy od celu dokonywania wyceny, przedmiotu wyceny, rodzaju przedsiębiorstwa, specyfiki branży oraz dostępnych informacji. Ogólnie stosowane metody i techniki szacowania wartości przedsiębiorstwa opierają się na następujących podejściach: kosztowym, dochodowym, porównawczym(rynkowym), mieszanym (stosowane w szczególnym przypadkach) Wycena wartości firmy w oparciu o poniesione koszty bazuje na zapisach księgowych z przeszłości, które obrazują dokonywane przez przedsiębiorstwo działania. Do metod z grupy kosztowej należy również metoda kosztów odtworzenia- jest ona podobna do poniesionych kosztów z tą jednak różnica, że na strukturę wydatków patrzy się z punktu widzenia chwili obecnej. Wycena wartości w oparciu o wartość giełdową przedsiębiorstwa należy do metod rynkowych i pozwala na oszacowanie wartości w momencie prowadzonej analizy (podstawą jest różnica między ceną rynkową przedsiębiorstwa a jego wartością księgową netto). Oraz z grupy metod dochodowych, metoda przychodów okresów przyszłych. Bazuje ona na założeniu, że firma może generować dodatkowe przychody, więc podstawą wyceny są przychody przyszłych okresów. Do najważniejszych obszarów, zadań wymagających wyceny firmy należą między innymi: transakcje kupna i sprzedaży, restrukturyzacja przedsiębiorstwa, zarządzanie strategiczne w oparciu o kryterium kształtowania wartości firmy, cele podatkowe , prowadzenie transakcji finansowych itp.
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=73


Temat: Nowy oficjalny letni rozklad lotow 2006
SkyEurope z Krakowa do Turynu i Brukseli...

Kraków, 27 marca 2006; SkyEurope Airlines, największa tania, nisko-kosztowa linia lotnicza w Europie Środkowej uruchomiła dzisiaj nowe połączenia z królewskiego Krakowa do Brukseli – stolicy UE i Turynu – jednego z największych ośrodków przemysłowych w północnych Włoszech. SkyEurope jest pierwszym przewoźnikiem prowadzącym loty bezpośrednie na tych trasach.

Od wejścia Polski do UE i NATO politycy, biznesmeni i turyści poszukiwali dogodnego połączenia pomiędzy sercem Europy a największym miastem na południu Polski. Loty do Turynu wzmocnią z kolei silne już więzi ekonomiczne pomiędzy Włochami a Polską.

Kraków w ciągu ostatnich kilku lat stał się jednym z najbardziej lubianych miejsc Europy Środkowej i jest jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc w Polsce. Zgodnie ze swoją strategią SkyEurope oferuje połączenia z dogodnych, głównych lotnisk w Brukseli (National) i z Turynu, na lotnisko w Balicach oferując tym samym najlepszy produkt.

SkyEurope początkowo oferować będzie 3 loty tygodniowo zarówno do Brukseli jak i Turynu. Regularne loty odbywać się będą w poniedziałki środy i piątki, gwarantując świetne połączenia dla biznesu jak i osób chcących wyjechać na weekend.

Wraz z wielką ekspansją z Krakowa, 51 lotów tygodniowo do 14 europejskich destynacji w lecie 2006, SkyEurope umieści w Balicach 4 (z 16) swoje nowe samoloty Boeing 737-700 Next- Generation. Nowe połączenia do Brukseli i Turynu wykonywane będą w przyszłości tymi nowymi maszynami gwarantując wysoki standard podróży w 149miejscowym samolocie ze skórzanymi siedzeniami.

"Otwierając to połączenie SkyEurope uruchamia, jako pierwszy przewoźnik, bezpośrednie rejsy pomiędzy miastami. Połączenie Krakowa i Brukseli spowoduje dalszy rozwój turystyki w Małopolsce, a także da impuls do rozwoju biznesu w regionie tworząc ważny most pomiędzy Belgią a Polską.", powiedział Alain Skowronek, prezes SkyEurope Airlines.

"Nowe połączenie pomiędzy Turynem a Krakowem jest kolejnym krokiem w tworzeniu silnej siatki połączeń między Włochami a Polską. W tym roku SkyEurope latać będzie z Krakowa do 4 miast we Włoszech.", powiedział Christian Mandl, CEO SkyEurope Airlines.

SkyEurope wprowadziło ostatnio przejrzysta politykę dotyczącą opłat, znosząc dopłatę paliwową i uwalniając podróżnych od opłat dodatkowych, które u innych przewoźników są często bardzo wysokie. Poza opłatą za lot pasażer SkyEurope płaci tylko opłatę pasażerską netto.


źródło - skyeurope.com
Źródło: lotnictwo.fora.pl/a/a,1690.html


Temat: egzamin z mkt strategi cen
były 4 grupy
grupa C
test:
1. slajd 7- co zakłada/uwzględnia formuła kosztowa
2.w jakich warunkach przedsiębiorstwo ma największy wpływ na cenę:
* Monopol
* Oligopol zróznicowany
* Oligopol znieróznicowany
* Konkurencja doskonała
3. Pośrednią reakcją na obizkę ceny przez konkurencje będzie(slajd 102):
a) Intensyfikacja działań promocyjnych
b)Obniżka/podwyżka ceny itp
c)…
4. ceny krawatów: 49 zł 69 zł, 149 zł to:
a)…
b)Ceny wabiące
c)Szeregi cenowe
d)Ceny o nierównych koncówkach
e)Odp c i d są prawidłowe

Pytania/zadania otwarte
1.odpowiedzi P/F do stwierdzeń o Strategii cen neutralnych(slajd 34),np
aktywne wykorzystanie promocji, coś o Epd
2. zadanie- Górna granica ceny dla wody mineralnej(branza skoncentrowana)- slajd 57
3. (slajd 82) tabelka- obnizono cene o 3%. co się dzieje z utargiem(wzrasta/spada/bez zmian), gdy elastycznosc cenowa popytu wynosi:
a)1,6
b)0,6
c)1
d)-0,6
rysunek stategii tworzenia nowej grupy cenowej- trzeba było napisać jaka to strategia:
"więcej za mniej"(slajd 40)
4. dyrektor ( duzo zarabia) kupił drogie auto, kupił tez pakiet OC i AC
napisać 3 Czynniki determinujące wrazliwość cenową nabywcy(efekty +kierunek oddziaływania(slady 84-85)
5. obliczanie progu rentowności wartościowego i ilościowego BEQ dla szkolenia. Podane koszty: trzeba było zakwalifikowac do k.stałych i zmiennych i wyznaczyc BEQ
6. obliczanie :Krótkookresowy i Długookresowy wskaźnik zmian wielkości
7. Wyznaczanie cen przy której zysk brutto jest min 10, a udział wartościowy w rynku 20%(obliczenia w tabelce)
8. slajdy 218-233- Ceny geograficzne – rodzaje 1. Cena punkt sprzedaŜy 2. Cena punkt bazowy 3. Cena strefowa 4. Cena uwzględniająca średni koszt transportu 5. Cena absorbująca koszty transportu
Były dane i trzeba było poobliczać dla klientów X, Y, Z

ciekawe czy znajdą się jeszcze jakies pomocne osoby...
Źródło: szturmowa.com/f2/viewtopic.php?t=7090


Temat: Wprowadzenie euro w Polsce-plusy i minusy.
EURO! I to jak najszybciej. Dlaczego?
Interwencje na rynku monetarnym, tak zachwalane przez Korwina, to działanie krótkotrwałe i wcale niepożądane przez rynek. Widzimy to choćby teraz. Pomimo lawinowego osłabienia złotówki, NBP boi się na to zareagować. Co więcej, robi ruchy odwrotne: obniża stopę procentową. To tylko potęguje ucieczkę od złotówki. Oczywiście, ma to wpłynąć na ożywienie gospodarki, ale powoduje także inne reperkusje. Można powiedzieć, że to tylko spekulanci osłabiają złotówkę, bo nie mają co liczyć na korzyści z wysokiego oprocentowania. Tak samo jak spekulanci wywindowali kurs do niebotycznych wartości ze szczytem w lipcu zeszłego roku. Gdyby tamten kurs był wynikiem wspaniałej kondycji polskiej gospodarki, nie mielibyśmy dzisiaj takich problemów, bo byśmy sie oparli nawet awersji do ryzyka w inwestowaniu w krajach Europy Wschodniej. Tak nie jest. Nasza waluta jest przedmiotem "zabawy-gry". Jeśteśmy skrajnie uzależnieni od widzimisię inwestorów. A to "narzędzie pracy nad strategią ekonomiczną kraju" staje się nieużyteczne, bo jest bardzo ryzykowne. Rynek nie lubi interwencji i wtrącania się rządów. Mogłoby to spowodować odwrotny skutek.

Jeszcze raz podkreślę, interwencje na rynku monetarnym mają charakter doraźny, skutek chwilowy i mogą być nieskuteczne. Ale chwilowe są też problemy z przejściem na Euro. Oczywiście, ceny mogą wzrosnąć. Ale rynek to w końcu wyrówna. Wyższe ceny sprawią, ze będzie parcie na wzrost płac i pensje koniec końców wzrosną. Pensje wzrosną też, bo przecież pieniądze przepłyną od klientów do sprzedawców (którzy notabene są klientami innych sprzedawców) i ci będą mieli wyższe zarobki. A dzisiaj nasze pensje tracą (w Euro) z dnia na dzień i to już ma charakter dlugotrwały (8 miesięcy) i nie wygląda na zwrot. A ceny? I tak bedą rosnąć - tylko, ze teraz z innego powodu. Nie tylko importowanych produktów. Wszystkie. Bo duża część cen produktów w swojej kalkulacji kosztowej musi wziąć pod uwagę koszty powstałe w strefie Euro (np. import surowców). Czyli dysproporcja między cenami a płacami rośnie. Czy nie lepiej więc przeżyć jednorazowy skok cenowy niż mieć permanentne osłabianie sie wartości nabywczej złotówki (naszej pensji)? Słowacy wprowadzili restrykcje przy przeliczaniu cen. Pomogło. Można pójść jeszcze dalej i można to jeszcze łagodniej przejść. Jestem tego zwolennikiem.

Dzisiaj jest dobra sytuacja dla eksporterów. Czy to argument przeciw wprowdzeniu Euro? Nie. Jakoś w lipcu eksporterzy się tak nie cieszyli. Imprterzy odwrotnie. To może lepiej już sprawmy, żeby obie grupy konkurowały z zagranicą jakością, a nie były zdane na łaskę rynku walutowego.

Żyjemy w świecie naczyń połączonych i gospodarek połączonych. Nie jesteśmy samowystarczalną wyspą. Już zawsze będziemy wymieniać się towarami z innymi krajami. Miejmy więc silną podstawę do wymiany - Euro. Inaczej będziemy skazani nie na siebie, a na grę rynkowa inwestorów, ktrych interesuje li tylko własny zysk. Nie zapobiegniemy temu w 100 %, ale możemy to zamortyzować, wprowadzajac Euro. I oby się to stało jak najszybciej.

Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=997